עֵסֶק

August 12, 2017 17:18
איך לשווי עסק מסעדה
תמונות duha127 / istock / Getty הבנת הערך של המסעדה שלך הוא לא תמיד הכרחי עבור פעולות יום-יומיות.עם זאת, אם רוצה למכור את העסק, לקנות את בעל מניות או זקוק שווה לצורכי ביטוח, חשוב לקבל מספר מדויק.גישת העלות, גישת ההכנסה ואת גישת שוק הן שלוש שיטות הפופולריות ביותר להעריך מסעדות. מקו...
Read more
August 12, 2017 17:18
יעדי חשבונאות ניהולית
החשבונאות פיננסית משמשת בדרך כלל מתעד העסקות הפיננסיות של חברה, ורשם הצמיחה הכספית.חשבונאות פיננסית היא צורה די פסיבית המאזני.לעומת זאת, הניהולי הוא מעורב בתכנון אסטרטגי של חברות.חשבונאות ניהולית מתמקדת בעתיד וכיצד לבצע שיפורים אשר יובילו ביצועים טובים יותר רווחים גדול יותר עבור החברה.מסיבות א...
Read more
August 12, 2017 17:18
רשימה של כלי Six Sigma
תמונת היצרן ידי קים ג'ונס מ Fotolia.com Six Sigma היא מתודולוגיה, כולל איסוף נתונים וניתוח סטטיסטי, המסייע לארגונים להפחית את שיעור המומים במוצרים ובשירותים.המציא במוטורולה קורפ בשנת 1980, מתודולוגיה זו כוללת שיטות לתיקון בעיות כגון ביצוע עובד יעיל ותזרים יעיל של מוצרים באמצעות שרשרת הייצו...
Read more
August 12, 2017 17:18
מה ההבדל בין אופציה והשאל & amp;הסכם החכירה - רכישה ?
רכישת תמונת בית על ידי dinostock מ Fotolia.com בית קונים שעדיין אינם מוכנים להתחייב על עסקה, או שרוצים לחיות באזור לפני השלמת הרכישה, עשויים לשקול גם אפשרות חכירה או הסדר רכישת חכירה.למרות שני ההסכמים למלא למטרות דומות, קוני הנדל"ן צריכים להבין כמה הבדלים קריטיים לפני הזנת הסכם. מ...
Read more
August 12, 2017 17:18
איך לצייר פריסה עבור חנות גברים
תמונה חנות בגדים ידי ראדו Razvan מ Fotolia.com ציור פריסה עבור לחנות בגדי גברים היא משימה שצריכה להיות מחושב בקפידה.הפריסה של החנות מכתיבה כיצד והיכן הסחורה מוצגת ללקוחות.באופן אידיאלי, סניפי מעודדת תנועה ברגל, במידה מסוימת, שולט זרימתו.חזית חנות סחורת חלון חשובה במיוחד כדי למשוך לקוחות לח...
Read more
August 12, 2017 17:18
איך להשאיר מתוך ברכת המשרד
איש עסקים עם תמונת הטלפון הנייד על ידי Andrejs Pidjass מ Fotolia. com זה חכם לרשום מתוך ברכת משרד במשיבון המשרד שלך אם אתה הולך להיות מחוץ לתקופה ממושכת של זמן.'מחוץ ברכה המשרד באופן מקצועי כדי לסייע בניהול הלקוחות שלך ועמיתים לעבודה ציפיות כאשר תחזור השיחות שלהם.ללא אחד, הם עלולים להאמין א...
Read more
August 12, 2017 17:18
סוגי דוחות כספיים עסקיים שונים
תמונה פיננסי דו"ח PaulPaladin מ Fotolia.הדוחות הכספיים com בעסקי השעשועים שבו הכסף של החברה בא, לאן הוא הלך והיכן הוא עכשיו.בעלים ומנכ"לים להשתמש בדוחות אלה כדי לנהל עסק, בנקאים לבדוק האשראי והמשקיעים שלה כדי לאמוד את הפוטנציאל שלה דיבידנדים וצמיחה.דוחות כספיים חייבים להיות מדויקים, אמינים...
Read more
August 12, 2017 17:18
מה הם כללי FHA לגבי מעקה על מדרגות ?
מינהל הדיור הפדרלי עוזר לקדם את הנפקת המשכנתאות על ידי מבטח אותם נגד הלווה מחדל.כדי להגן על ההשקעה שלה, בית שנרכש עם הלוואה FHA יצטרכו לעבור בדיקה בבית על ידי מישהו אושרה על ידי משרד השיכון והפיתוח העירוני.בין התחומים כי המפקח מחפש הוא המעקות על מדרגות, הוא אם הם קיימים והאם הם עומדים בסטנדרטי...
Read more
August 12, 2017 17:18
החסרונות של מערכות מידע חשבונאות
אישה עם המחשב בתמונה במשרד על ידי אולג Berlov מ Fotolia.com מערכת מידע חשבונאי מיועדת לעסקים להשתמש לצורך רישום העסקות הפיננסיות שלהם.מידע הוא נכנס, מעובד, המאוחסנים ומופצים באמצעות סוג זה של המערכת.יש מערכות מידע חשבונאות יתרונות רבים;עם זאת, ישנם גם כמה חסרונות אותם. מקודם על יד...
Read more
August 12, 2017 17:18
לסוגי העלויות של חשבונאות ניהולית
תמונה שעועית מתפרצת של צ'אד מקדרמוט מ Fotolia.com הניהולי הוא פונקציה עסקית פנימית המספקת מידע וחשבונאות מנהלי מחלקות, אשר מאפשר להם להיות מעודכנים, לקבל החלטות עסקיות טובות יותר ואסטרטגיות מח' תכנית להגדלת הכנסות תוך הפחתת עלויות.מחלקת חשבונאות מכין דוחות עבור מנהלי מחלקות, הבטחת מידע עלו...
Read more