ביטוח בוני סיכונים

August 12, 2017 15:07
סתיו הגנה מול סתיו איפוק
תמונת ידי Flickr.com, באדיבות Hoggarazzi צילום הגנת ומניעת נפילה במקצועות בנייה ופעילות מסוכנת תמשיך להיות תהליך מתמשך עם הרבה עיצובים חדשים המופיעים מדי שנה כדי למנוע פציעה או מוות.להדיוט, בעיה זו עלולה להיות פשוט כמו מה שהופך לאחד בטוח רתמה, אבל נופלת הגנה וליפול איפוק פיתחה למדע מורכ...
Read more
August 12, 2017 15:07
הגדרה של סכנת עציםבביטוח
תמונת עץ ידי isisdiamond מFotolia.com עץ סכנה הוא עץ שמהווה סיכון שניתן להימנע.חברות ביטוח לשקול עצים להיות מסוכן אם הם מתים, חולים מעבר התאוששות או להציג סכנה ברורה ומיידית לנכס.עץ לא נחשב לסכנה רק בגלל שזה מאוד גדול או מעיד כתר מתפשט.לדוגמא, עץ נשען בריא אינו נחשב מסוכן, כמו העץ יפתח ...
Read more