הנפקות

August 12, 2017 15:09
כיצד לקבועטרום הנפקת מלאי מחיר
Zedcor בבעלות מלאת חברות פרטיות / PhotoObjects.net / הגטים אימג'ס ללכת לציבור בדרך של הנפקות ראשונות לציבור.הם עוסקים בנקאי השקעות לנהל את תהליך ההנפקה.זה כולל הגשת מסמכי רישום לרשות לניירות הערך האמריקאי, קביעת מחיר הנפקת התזמורת מראש, להחליט את גודל ההנפקה במונחים של מספר המניות, והשי...
Read more
August 12, 2017 15:09
מהו דיבידנד בעל ?
דיבידנד מניות הוא חלק מרווחים מחברה ציבורית ששולמו לבעלי מניות הרבעונים או שנתי.דיבידנד, המכונה גם תשלום, נתפס כתמריץ למשקיע לבעלות מניות בחברה למרות שזה עשוי שלא להופיע הרבה צמיחה.דיבידנדים משולמים בדרך כלל במזומן, אלא יכולים גם להיות משולם במניות, והם נקראים דיבידנד במניות.חברות שמשלמי...
Read more
August 12, 2017 15:09
סוגי אגרות חוב
אגרות החוב הוא מכשיר מימון לטווח ארוך בשימוש על ידי חברות לגיוס הון.זה מסמך בכתב שמכיר חוב.בעל אגרות החוב מקבל ריבית קבועה על ההשקעה.הם נחשבים לנושים של החברה.במקרה של פשיטת רגל של החברה, יש לי מחזיקי אגרות החוב עדיפות על פני בעלי המניות לפדיון של תשלום.אגרות חוב הוא לא מאובטחת כמו שאין שעבוד ...
Read more