Pr & בקרת נזקים

August 12, 2017 15:33
כיצד להפוך אתהדיבור אפקטיביבציבור
תמונות Jupiterimages / Photos.com / Getty ציבורי דיבור אפקטיבי משתהה זמן רב לאחר שהדובר עזב את הבמה.אנשים מכל העיסוקים - המורים, תלמידים, פוליטיקאים - נאומים להודיע ​​או לעורר המאזינים שלהם.מצגת כספית של חברה היא דוגמא אינפורמטיבי דיבור.הספד בלוויה יכול להיות מעורר השראה נאום, ואילו מכי...
Read more
August 12, 2017 15:33
איךצריכה לטפל בפקידת קבלתמבקרים לא מרוצים ?
תמונות Jupiterimages / קומסטוק / Getty התפקיד של פקידת הקבלה הוא לברך ומבקרים מוזמנים.לפעמים מבקר עשוי להיות אומלל עקב קבלת שירות גרוע או מוצר פגום.המטרה בטיפול מבקר אומלל היא הסכמה הדדית וסיפוק הן ללקוחות והחברה.פקידת הקבלה תצטרך להקשיב בתשומת לב ולהבין מה הבעיה ולאחר מכן להתמודד עם המ...
Read more