אִי פּוּרִיוּת

August 12, 2017 15:53
תסמינים לאחר העברת הפריה חוץ גופית
תסמיני ההריון שעלול להתרחש לאחר הפריה חוץ גופית (IVF) אינו שונים מתסמיני ההריון המוקדמים יש כל אישה.ברגע שהעוברים מועברים בחזרה אל הרחם, אם הריון מתרחש, הוא ימשיך כמו כל האחרים.עם זאת, אישה שעברה הפריה חוץ גופית חייבת לקרוא כל סימפטומים היא חווה בזהירות.הליך הפריה חוץ גופית דורש בדרך כלל נשים ...
Read more