מפרצת

August 12, 2017 15:52
תסמיני פרוזדורים מפרצת
מפרצת הפרוזדורים להתרחש בקירות התאים העליונים של הלב, הנקראים הפרוזדורים.כשפרצת פרוזדורים היא הווה, צורות שק שבליטות או בלונים מקיר פרוזדורים.הטווח נפוץ הקשורות הוא מפרצת במחיצה פרוזדורים, אשר הוא פרצה המתרחשת בקיר בין שני החדרים.מפרצת לעתים קרובות אינה מצליחה לייצר כל סימפטומים, למרות שנוכחות...
Read more