מחלות נדירות

August 12, 2017 15:54
מחלות קטלניותבילדים
אפילו עם התקדמות טכנולוגיה רפואית ומדע, עדיין יש מחלות רבות תוצאות קטלניות, והם עדיין לא למדו באופן מלא.חלק ממחלות אלה משפיעים תינוקות וילדים צעירים.יש מחלות כמו מיטוכונדריאלי אנצפלופתיה, גליובלסטומה multiforme, סיסטיק פיברוזיס או המחלה אלכסנדר אין תרופה, וכולם סווגו כמחלות קטלניות.סוגי ...
Read more