סרטן מעי גס

August 12, 2017 15:52
מהיתוחלת החיים של מישהו בשלב 3 לסרטן מעי גס?
אם קיבל אבחנה של סרטן מעי גס, לא משנה באיזה שלב, זה לא בהכרח אומר גזר דין מוות.חולים שאובחנו עם סרטן אפילו שלב 3 יכולים לחיות שנים לאחר אבחון.הגורמים החשובים הקובעים את תוחלת חיים הם השלב, כיתה ומאפיינים של המחלה, בגילך, הבריאות הכללית הכוללת שלך ותכנית הטיפול שלך. תוחלת החיים תוחלת ח...
Read more
August 12, 2017 15:52
כיצד לזהות תסמינים המוקדמים של סרטן מעי גס
Chiyacat |תסמינים המוקדמים של סרטן המעי הגס Dreamstime.com הם חלק מהמפתח ללכידה וטיפול בגורם השלישי למוות בארצות הברית.כמו ברוב סוגי הסרטן, אפשרויות טיפול הן רבות ביותר ומוצלחות עם גילוי מוקדם.היכרות עם תסמינים מוקדמים של סרטן המעי הגס.הוראות מחקר לגלות כל היסטוריה של סרטן ה...
Read more