Pms

August 12, 2017 15:54
סיבות לשינוי בוסת מחזור אורכים
אופייני אורכי שניהם המחזור החודשי והווסת להשתנות באורך, בהתאם לאישה.למרות התנאים משמשים לסירוגין, הם מתייחסים לאירועים שונים בגוף של אישה.מחזור חודשי מתייחס למסגרת הזמן שבין תחילת תקופה אחת ותחילת הבאה, בעוד שתקופת הווסת מתייחסת רק למסגרת הזמן שאישה מדממת.המחזור בדרך כלל נמשך 3-6 ימים, ו...
Read more