טיפול קשישים

August 12, 2017 15:52
מה ההבדל בין DNR -CC & מעצרי DNR -CC ?
במקרה של מצב חירום, אדם - במיוחד אם קשישים - ייתכן שצוין הזמנות החייאה ליקיריהן ואחרים שאחראים לטיפול בם.עבור חלק ממדינות, צווים אלה מתחלקים לשתי קטגוריות, DNR-CC ומעצרים DNR-CC.זה חשוב לדעת את ההבחנה בין שתיים למטרות חוקיות ואתיות.חוק DNR נוחות טיפול DNR-נוחות הטיפול מסדיר אל-לא-להח...
Read more