נהיגה בטוחה

August 12, 2017 15:53
דרישות רפואיות כרטיס נהג משאית
תמונות קומסטוק / קומסטוק / Getty על מנת לקבל ולשמור על רישיון נהיגה מסחרית (CDL) לנהוג ברכב המנועים מסחרי, משרד התחבורה דורשת נהגי משאיות יש כרטיס רפואי נוכחית.כרטיס רפואי שהונפק לאחר שעבר את הבחינה ספציפית פיזית אחת לשנתיים, שבוצעה על ידי חוקר רפואי מורשה שקבצי דו"ח בדיקה רפואי ותעודת ...
Read more