עששת

August 12, 2017 15:52
איך לתקן אתכתר שיניים רופף
של זה יום שישי לאחר עבודה, ואתה לנגוס משהו רק כדי לגלות שאתה פשוט איבדת מילוי או הכתר שלך השתחרר. טוב, לפחות אתה לא "תבלע בטעות שכתר שיניים! זה אחרי שעות ואתה לא יכול לקרוא לרופא השיניים שלך למינוי עד יום שני בבוקר. מה אתה עושה ??? ובכן אני פשוט עברתי שהכתר שלי השתחרר, ואני כמעט עשיתי ...
Read more