מו"מ שכר

August 12, 2017 15:36
איך האם השכר שנקבע בארה"ב ?
השאלה כיצד שכר נקבעים בארה"ב היא אחד רלוונטי לכוח העבודה, המעסיקים, הארגונים ממשלתיים ובעלי עניין אחר בשוק.שכירים כמו גם מעסיקים רוצים לדעת הגורמים מעורבים בקביעת שכר;וממשלות ומוסדות אקדמיים לחפש מידע כזה כדי לקבל החלטות מדיניות והמלצות.כלכלנים ואנשי אקדמיה אחרים כבר זמן התווכחו מסגרת כוללת שי...
Read more
August 12, 2017 15:36
מהושכר בסיס שנתי ?
Anon_Pichit / istock / גטים אימג'ס משכורת בסיס שנתי היא מבנה הכנסה קבוע עם משכורת קבועה לאורך כל השנה.יש אנשים שמקבלים כל הרווחים שלהם באמצעות שכר בסיס, בעוד שאחרים מקבלים שכר בסיס עם סוגים נוספים של שכר עידוד. שכר בסיס יסודות אם אתה מקבל הצעת עבודה עם שכר בסיס שנתי של 48,000 $...
Read more