שכירה מקצועית טכנאי

August 12, 2017 15:08
מהי העלות שלמד חשמל מהרחוב לבית שלי?
Jupiterimages / liquidlibrary / גטים אימג'ס אמצעי מונה חשמל את כמות החשמל המשמשת בקילוואט.בהתבסס על קילוואט המשמש בפרק זמן מסוים, חברה לאספקת חשמל מחייבת את בעל הבית לשימוש חשמלי.בניית הבית חדשה דורשת התקנת מונה חשמל מחוץ לבית, מחובר לכבלים שרצים לקוטב הרחוב.תחומי שיפוט מסוימים עשויים ל...
Read more
August 12, 2017 15:08
עלות תיקוןחוות
מסבך גג הוא מסגרת, בדרך כלל מעץ, כדי לשאת את המשקל של פני השטח החיצוניים של הגג.בדרך כלל, מסבך גג מורכב מצורות משולשות לתמיכה נכונה של הגג.תיקון מסבך גג לעתים קרובות דורש החלפה או חיזוק עץ בבנייתו.עלות התיקונים תלויה בכמות של נזק וחומרים הדרושים כדי לתקן את זה מבני. מקודם על ידי ...
Read more