פעולה

August 12, 2017 15:30
איך אני יכול אחזר מגבר הישן SATו ;ACT ציוני ?
תמונות Jupiterimages / קומסטוק / Getty קבלת חשבונות ישנים ממבחנים סטנדרטיים, כגון SAT או ACT, הוא למעשה די בקלות לעשות.תצטרך לשלם אגרה כדי לקבל את הציונים נשלחים אליך או ישירות לבית הספר על פי בחירתך;כדי להיות בטוח יש שיטת תשלום מוכנה בעת אחזור הציונים.ניתן לשלוח עשרות לכל מספר של בתי ס...
Read more
August 12, 2017 15:30
אפקטיCasio ' FX- 300ES על המעשה
CASIO FX-300ES הוא מחשבון מדעי המציג פונקציות מתמטיות בפורמט ספר לימוד.נכון לאוגוסט 2011, מחשבון זה מאושר לשימוש על המעשה.CASIO FX-300ES מספק ממשק ופונקציות שהופכות אותו קל יותר לפתור בעיות במתמטיקה מורכבות משימוש בנייר ועיפרון לבד פשוטים. בהירות בעיות במתמטיקה באלגברת כיסוי ACT תיכון...
Read more