חינוך ביתי בגיל הרך

August 12, 2017 15:33
איך ללמד את הילדים צעירים אודות פירות וamp;ירקות
ניתן ללמד ילדי תמונות Google צעירים רבים פריטים או רעיונות חדשים דרך חזרה.לדוגמא, אם הילד שלך לא למד על פירות עדיין, אתה יכול ללמד אותה או לו על פירות.הדברים שאתה צריך כל החומרים אפשריים ... הפירות עצמם תמונות של ספרי פירות וסיפורים על הפירותהוראות פירמידת מ...
Read more
August 12, 2017 15:33
איך להתחיל בית ספר ביתלי שנה 3 ישן
3 בני תמונות רבים mikanaka / istock / Getty להשתתף גן להתחיל ללמוד מושגי יסוד כמו צבעים, מספרים, צורות ואותיות.רוב תוכניות הגן מרוכזות בלמידה מבוססת משחק מאז 3 בני נוטים ללמוד דרך לעשות דברים ודרך החושים.החל תכנית בית ספר-בית לך 3 בן לא צריך להיות מבוסס על תרגילים פורמליים שכן אין לימוד...
Read more