Gre

August 12, 2017 15:30
איך לכתובמאמר פולמוסי GRE גדול
ג'ק הולינגסוורת / Photodisc / הגטים אימג'ס אם אתה מתכנן לפנות ללימודי תואר שניים, ייתכן שתצטרך לקחת את שיא בחינות הבוגר, או GRE.הבחינה מחייבת אותך לכתוב שני חיבורי מתוזמן: "נתח טיעון" מאמר ומאמר "נתח גיליון".עבור כל, אתה הוקצה 30 דקות מתכננים, לכתוב ולהגיה את טקסט בתגובה לבקשה.כדי להשיג...
Read more
August 12, 2017 15:30
קידומות חשובות ביותר & שורשים למבחן GRE
לימוד הרשימה של אוצר מילים לבחינת בוגר שיא הארוכה הוא זמן רב.עם זאת, הקידומות לומדות החשובות ביותר GRE ושורשים יכולים להפחית את מספר המילים שאתה צריך לשנן ולחסוך לך ללמוד בזמן.לדעת מה קידומת אמצעים "אנטי", למשל, מסייעת להבין מילות כמו "מאכזב", "נוגד קרישה" ו- "צופים".לצורך המבחן GRE, לדעת כמה ...
Read more