Repossession רכב

August 12, 2017 15:36
חוקי ההוצאה לפועלבאוקלהומה
תמונת מכונית על ידי בהיר מFotolia.com במדינת אוקלהומה, יש נושה מובטחת הזכות להשיב לעצמנו בטחונות בלי לקבל רשויות חוק מעורבות כל עוד הוא אינו מפר את השלום.נושה יש להגיש את הניירת המתאימה עם נציבות מס אוקלהומה כדי להיות מוכר כlienholder מאובטח עבור הנכס.חוקי הוצאה לפועל אוקלהומה להתוות את...
Read more
August 12, 2017 15:36
חוקי ההוצאה לפועל הרכב באריזונה
כשאתה לממן מכונית, אתה נותן למלווה את הזכות להבטחת ההלוואה עם הרכב שלך.המכונית משמשת כבטוחה להלוואה וניתן repossessed, או נלקחה, אם ברירת מחדל.מלווים אריזונה יכולים repossess הרכב שלך ללא הודעה אם אתה מפסיק ביצוע תשלומים.עם זאת, המלווה חייב לדבוק חוקים מסוימים כדי להבטיח את החזרת המכוניות ...
Read more