ביטוח מקיף

August 12, 2017 15:09
דרישות כיסוי ביטוח רכב מלאה
הרס תמונת מכונית על ידי proudlove אגוז מFotolia.com כשאנשים מתייחסים לביטוח רכב "כיסוי מלא", הם בדרך כלל מתכוונים למדיניות עם ביטוח מדינת מנדט מינימום אחריות כמו גם התנגשות וביטוח מקיף, המשתרע על פני ונדליזם, גניבה ו / או שבר שמשות.במקרים מסוימים, אנשים עשויים להתייחס לביטוח האחריות כל ...
Read more