מפות

August 12, 2017 16:08
רשת צפון מול צפון אמיתי
fpdress / צפון תמונות istock / Getty נכון ורשת הם מצפון שתיים משלוש מדידות בסיסיות בשימוש במפה או גלובוס כדי לקבוע כיוון.שני יהיו שונים בגלל צפון אמיתי מבוסס על הצורה הכדורית של כדור הארץ, ואילו מפות תחזיות שטוחות של צורה זו.מדידת הבסיס השלישית היא צפון מגנטי. מקודם על ידי צפ...
Read more
August 12, 2017 16:08
ארץ תכונות עלמפה טופוגרפית
תמונות ירדן סימנס / LifeSize / Getty המפה טופוגרפית מראה פרטים גיאולוגיים של אזור מסוים, עם קווי גובה וסמלים המייצגים תצורות מדרונות, מוקשים, צמחייה, בוץ, חול וחצץ.שתי תכונות קרקע טבעיות ומעשה ידי אדם מיוצגות על מפה טופוגרפית.USGS (ארצות הברית הגיאולוגי) מייצר מפות טופוגרפיות, אשר נמצא ...
Read more