הזנות Rss

August 12, 2017 15:13
כיצד לייבא Google RSS Feedsליאהו
תמונות יוכן החול / Photodisc / Getty בעוד שני Yahoo ו- Google לספק שירותי חדשות של עד כה, משתמשים רבים עשויות יאהו בכל זאת מעדיפות Google News בגלל העדפה אישית לתוכן שלה, שילוב עםאלגוריתם החיפוש של Google או אחר היכר.כל סינדיקט Google News עמודי החדשות שלהם עם הזנות RSS, שבו אתה יכול לי...
Read more