Slingbox

August 12, 2017 15:14
איך לחבר את Slingbox ללא כבלים תיבה
תמונה סאב על ידי מתיו FABISIAK מFotolia.com Slingbox מאפשרת לך לשדר מחדש אות הטלוויזיה שלך, כך שאתה יכול לצפות בו בכל מקום שאתה יכול לגשת לאינטרנט.השימוש בו אינו מוגבל אך ורק לטלוויזיה בכבלים, אבל זה דורש מכשיר לספק אותו עם תוכניות טלוויזיה.בדרך כלל יכול לדבר, כל דבר שמתחבר לטלוויזיה של...
Read more