חומות אש

August 12, 2017 15:29
כיצד ניתן לדעתהפרת חומת אש
קומסטוק / קומסטוק / Getty Images חומת אש מוגדר באופן שגוי מהווה איום ביטחוני לא רק לעסק שהוא מגן, אלא גם לכל אנשים שלגשת או להשתמש ברשת הפנימית של החברה.כאשר הפרת חומת אש מתרחשת, זה אומר שמישהו לא שם לב ליומנים חשובים או לקחת את הזמן כדי לנתח האבטחה של החברה.רוב הפרצות בחומת האש להתעורר...
Read more