מיקרוסקופים

August 12, 2017 15:11
מה הוא העומק של פוקוס שלמיקרוסקופ ?
מיקרוסקופ אופטי מסתמך על אור כדי לייצר תמונה, כך כמות האור יש השפעה רבה על הדימוי מיוצר.שני מונחים המשמשים לתיאור אופן שבו צפו בתמונה זו הם עומק המיקוד ועומק השדה.יש בלבול גדול בין שני המונחים, אבל עומק של מוקד הוא בעצם איך ברור תמונה, ועומק השדה הוא בעצם ממש יכול לראות כמה מהאובייקט מתחת למיק...
Read more
August 12, 2017 15:11
מה הןעדשות אובייקטיביות שלמיקרוסקופים ?
תמונות Hemera טכנולוגיות / PhotoObjects.net / Getty מדעני עזרה מיקרוסקופים לראות אובייקטים בלתי נראות לעין בלתי מזוינת.סוג נפוץ הידוע במיקרוסקופ מתחם אור משתמש בעדשות ואור כדי להגדיל תמונה.יש לו שתי מערכות של עדשות: העינית (או עדשת העין), אליו משקיף נראה, ועדשות אובייקטיביות ממוקמות ישי...
Read more