חיבור אינטרנט לוויני

August 12, 2017 15:32
כיצד להשתמש בצלחת לווין קיים לחיבור לאינטרנט
צלחת לווין מספקת רפלקטור פרבוליות שיכולים לשמש לאיסוף בשידורים אלחוטיים.הוסף אנטנה של 2.4 GHz תוצרת בית לצלחת לווין הקיים כדי לספק קבלה אלחוטית.יחד עם כמה כלים שנמצאו ברוב משקי הבית, אתה צריך כמה מצרכים מחנות לחומרי בניין וחנות מכולת.נעשה כראוי, היכולת של צלחת הלווין כדי לספק גישת לווין לא תוש...
Read more
August 12, 2017 15:32
הפונקציה של תקשורת
תמונות Photos.com/Photos.com/Getty ללא תקשורת, לא תהיינה שידור האלקטרומגנטי של אותות אלחוטיים, טלפון, טלגרף, רדיו, טלוויזיה או לווין.רק הסוג של תקשורת זמינה בעולם בלי תקשורת יהיה תקשורת פנים-אל-פנים.העולם שיש לנו לבוא ליודעים לא היה קיים.בעולם ללא תקשורת, אתה לא היית קורא את מאמר באינטר...
Read more