מחשבים ניידים

August 12, 2017 15:08
מהי המטרה של בעל Bluetoothבמחשב נייד ?
Jupiterimages / liquidlibrary / Getty Images Bluetooth הוא פרוטוקול אלחוטי קצר-נע, חיבור ציוד היקפי ומכשירים אלקטרוניים.כאשר הוצג לראשונה, Bluetooth במחשבים ניידים נדרש ההרשאה נפרדת שמחוברת ליציאת ה- USB.כמו קישוריות Wi-Fi, Bluetooth הוא כעת תכונת מחשב נייד סטנדרטית.התקני Bluetooth לתמו...
Read more