Xml

August 12, 2017 15:17
כיצד להמירמסמכים Wordל- XML
של Microsoft Office מגיע עם אפשרות "שמירה בשם XML", אבל כל מי שהשתמש בו יודע איך זה קצבים מסמכים ופלטי חלק מXML הנורא ביותר בכל מתכנת ראה אי פעם.הסיבה לכך היא בעיקר בשל מבנה התוכן של Microsoft Word והדרך הוא מציג נתונים בהשוואה ל- XML.כמו בכל המרה בין שני פורמטים מורכבים, הנתונים פשוט לא יוצאי...
Read more
August 12, 2017 15:17
כיצד להמיר XML ל- CSV באמצעות XSL
ג'ייסון ריד / תמונות Photodisc / Getty שימוש הגובר בטכנולוגיות XML ביישומים שונים הביא לצורך קבצי XML פלט בפורמטים שונים כל כך מערכות ישנות יכולה לעשות שימוש חוזר בהם.למתכנתים רבים ואנשי IT, המרה זו היא לעתים קרובות זמן רב ודורשת שיקולים זהירים של מבני נתונים מוטבעים במסמך XML.Extensibl...
Read more