פעוט בוכה Comfort

August 12, 2017 15:20
כמה זמן אתה צריך לעזוב אתפעוטבעריסה כאשר ער?
תמונות Jupiterimages / Photos.com / Getty אחד ההיבטים המאתגרים ביותר של הורות היא שנת הכשרת הילד שלך.אם הילד שלך צריך לישון אבל במקום מוחה עם קבוע בוכה בגלל שהוא לא רוצה לישון, אתה עלול למצוא את עצמך ממהר עריסתו כדי להציל אותו, מחשש שאם נותר לבדו, הוא ייפגע. הקמת בריא נאפ לוח הזמני...
Read more