Firsts בייבי

August 12, 2017 15:16
מתי לקחת אתיילודלכנסייה
תמונות החזון הדיגיטלי / Photodisc / Getty הורים חדשים לעתים קרובות חלופיים בין הרצון שכל העולם יראה את התינוק החדש שלהם ורוצה לשמור עליו עטופה במעטפת בטוחה בבית עד שהוא גדל.הפעם שאתה חושב לנכון להביא את התינוק שלך לאורך לכנסייה נקבעת על ידי רמת הנוחות שלך, את אופי השירות שלך פולחן, עצתו...
Read more
August 12, 2017 15:16
מה לכתובבמקראלתינוק
תמונות קומסטוק / קומסטוק / Getty בהרבה משפחות נוצריות, תינוק מקבל התנ"ך כשהוא נולד, הוטבל או ייעודי.התנ"ך יכול להיות מתנה מהכנסייה, הסנדקים, המשפחה או חבר.יש ספרי תנ"ך מתנה כמה דפים מיוחדים לכתיבת הערות ומידע.המשפחה יכולה להיות המקור הטוב ביותר לכמה תוכן דף, אך שאינו חבר משפחה יכול גם ל...
Read more