לשון הרע, הוצאת דיבה & השמצה

August 12, 2017 15:13
השמצה של חוקי תוויםבאוסטרליה
איש קריאת תמונת עיתון על ידי jimcox40 מFotolia.com השמצה מתייחס לקבלה והשידור, העברה או הפצה של הצהרה, או כתב או בעל פה, המהווה פוטנציאל לגרום נזק לתמונה או המעמדשל תאגיד בודד או קטן.חוקי לשון הרע גם דורשים כי הצהרתו להיות נכונה, והם תלויים למי ההצהרה המשמיצה אמורה נעשתה. דיבה ולשון ה...
Read more