עבירות צווארון לבן

August 12, 2017 15:16
למה פנימאי מסחר לא חוקי ולא אתיים ?
Jeff_Hu / istock / Getty Images נושאי משרה, דירקטורים ובעלי מניות מסוימות לעתים קרובות לדעת מתי המניות של החברה תעלה או יירד לפני שהיא עושה.בעוד מפתה, זה לא הוגן ליודעים להשתמש במידע זה כדי לסחור המניה להשיג רווח, או להימנע מפסד, כאשר הציבור לא יכול.בגלל סחר במידע פנים באופן לא הוגן מתפ...
Read more
August 12, 2017 15:16
מה קורה אם ההונאה מחויבת ?
הונאה היא סטייה מכוונת או פיתול של האמת, או מצג שווא כוזב של עניין של עובדה.כאשר מישהו מבצע הונאה, הוא נוקט במעשה לא ישר, שהוא לטובתו.הונאה יכולה להיות מחויבת לא רק על ידי עובדה, אלא על ידי הסתרה מה שהיה צריך נחשף, על ידי מילות, התנהגות ועל ידי טענות מטעות או כוזבות, אשר כולם נועדו להונות מישה...
Read more