Officiants חתונה

August 12, 2017 16:09
רשימת פעולות לביצוע שרלחתונה
יש תמונות Jupiterimages / Photos.com / Getty שר או officiant תפקיד משמעותי בחתונה, שכן הוא זה שבעצם מבצע את טכס החתונה.כאשר ממשלה נרשם לבצע חתונה, יש דברים שיש להתחשב וציינו בנוגע לאירוע המסוים כגון פרטי המקום, מספר העובדים והפרטים של הטקס.לפני החתונה, השר חייב להיות פרטי אירוע ...
Read more