קָרָטֵה

August 12, 2017 15:49
מענקים למטרות רווחלאמנויות הלחימה דוג'ו
אמנויות דוג'ו לחימה, או הלימוד והתרגול של אומנויות לחימה מסורתיות במרכז הדרכה מפורט, מהוות כמחצית מכל הכנסות מענק אמנויות מופצות על ידי ארצות הברית אמנויות הלחימה הקרן.מעובד בדרך כלל באמצעות מועצות אומנויות מקומיות ואזוריות קטנות יותר ויסודות כושר, כספים אלה מגיעים לדוג'ו ללא מטרות רווח של כל ...
Read more
August 12, 2017 15:49
כיף משחקי קראטה לילדים
תמונות דוד דה Lossy / Photodisc / Getty ילדי הוראת המשמעת של קראטה אומנויות לחימה דרך משחקים ופעילויות מסייעת להם לממש את הפוטנציאל שלהם.קראטה כרוכה אימון פיזי ונפשי, ודורשת צורה נכונה וטכניקה, מודעות לגוף ואת היכולת להתרכז ולהתמקד.להציג וללמד את ילדים בדרישות אלה, אבל לשמור אותם מעוניי...
Read more