Nba

August 12, 2017 15:49
NBA חוקים & תקנות
יש כללי איגוד הכדורסל הלאומי (NBA) ותקנות קווי דמיון רבים לכללי הכדורסל שנצפו ברמות אחרות מלבד כמה הבדלים ספציפיים.כללים בסיסיים, כגון מה מהווה עבירה, נוסע וpalming הכדורסל, קרובים או זהים לדרגים אחרים של הספורט.אבל בית משפט NBA רגולציה משתנה מסוגו של בית המשפט בשימוש ברמות אחרות של המשחק.העית...
Read more