Racquetball

August 12, 2017 15:50
חוקי טניסלקו המסך
... משחק ... תמונה על ידי פרנץ Metelec מFotolia.com קו המסך בטניס ידוע גם בשם הכונן ישמש קו.זה חייב להיות 3 רגליים וממקבילות לקיר הצדדי, יצירת תיבה רחבה 18 אינץ 'בסמוך לתיבת השירות.יש הקו אחורי וקדמיים קצה.לשעבר הוא קרוב ביותר לקיר האחורי והאחרון הכי קרוב לקיר הקדמי. כונן מגיש אזור...
Read more