Pet הנזיר סרטנים

August 12, 2017 15:55
מה קורה כאשר הסרטנים הנזיר להיתקעבפגזים ?
תמונות ג'פרי המילטון / LifeSize / Getty אם אתה מודאג של תקוע בקליפה קטנה מדי בשבילו Hermie, אתה לדאוג על שום דבר אם קליפתו היא לא צבוע.סרטני הנזיר הם קונים הביתה בררנים, הקפיד לבחור פגזי הצרכים הספציפיים שלהם.ברוב המקרים, אתה צריך לעזוב הסרטן שלך להיות ולאפשר לו לצאת בכוחות עצמו. ל...
Read more