טפסי W 2

August 12, 2017 15:10
כיצד מצא אתטופס W2
תמונות קומסטוק / קומסטוק / Getty ישנם מספר רב של דרכים למצוא טופס W2 שלך או לקבל עותק של W2 משנה קודמת.W-2 טופס (שכר והצהרת מס) משמש לדווח שכר עובדים וסכומים-ניכוי מס במקור.W2s משמש גם כדי לדווח מסי FICA לביטוח הלאומי המינהל, אשר בתורו מדווח מידע רלוונטי למס ההכנסה.מעסיקים נדרשים לספק ל...
Read more
August 12, 2017 15:10
איך לאתר את W - 2 שלי
W-2 טפסי נשלחים או שניתנו לעובדים עד ליום 31 בינואר של שנת המס הבאה.יש לי-2 W צורות ההשתכרות שלך ברוטו, פדרלי, מדינתית וניכויי הביטוח לאומי וביטוח רפואי.כל ניכויים אחרים כגון תרומות בריאות או 40lK כלולים גם על W-2.אם לא קיבל את W-2 לשנת המס הקודמת עד סוף ינואר, עליך לעקוב אחר מטה W-2 שלך, כך ש...
Read more