ניכויי מס

August 12, 2017 15:27
איך אני טוענים את המעשרות על מסים ?
מעשר מורכב מתרומת 10 אחוזים מהכנסה לכנסייה.מעשר מודרני בדרך כלל לוקח את הצורה של מזומנים, שווה מזומנים או תרומות המניה.אם הכנסייה שלך היא ארגון מוסמך, המעשר שלך, כמו גם תרומות חד פעמית, עשוי להיות מוכר לצרכי מס.עם זאת, חשוב להבטיח כי הניכויים שלך עומדים בהנחיות מס ההכנסה כדי להיות השתתפות עצ...
Read more
August 12, 2017 15:27
כמה אתה צריך להשקיעלתביעה רפואית על המסים שלך ?
אחד החיסכון בהטבות המס למס ההכנסה מציעה משלמי מסים הוא הניכוי בגין הוצאות רפואיות שאתה משלם בשנה.עם זאת, הממשלה הפדרלית אינה מאפשרת לך לנכות ההוצאות רפואיות שלך 100 אחוזים, ולא הוא הניכוי זמין למשלמי מסים שבוחרים ניכוי הסטנדרטי.ואם אתה מקבל כל עזרה לשלם עבור ההוצאות הרפואיות שלך, כמו מחברת ביט...
Read more
August 12, 2017 15:27
מה Take Off על המסים שלך
תמונת טפסי מס על ידי צ'אד מקדרמוט מFotolia.com אם ניקח את כל ניכויי המס המותר מפחיתה את נטל המס שלך.פריטי השתתפות עצמי כוללים ילדים, משרד ביתי ואספקה, כמו גם הוצאות רפואיות ורפואת שיניים.קילומטרים נסיעה עסקים גם השתתפות עצמית.ניכויי מס לעודד התנהגות מסוימת, כגון תרומת כסף לצדקה או ללמוד...
Read more
August 12, 2017 15:27
האם אני יכול לנכות את הוצאות הריבית שאני משלם לקנות מניותבחברת S שלי אני עובד ?
Photodisc / Photodisc / Getty Images כאשר מישהו משתמש בחוב לרכוש עניין בתאגיד S, או כל ישות תמסורת אחרת לרבות שותפות, הריבית על החוב חייבת להיות מסווגת כדי לקבועניכוי שלה.תלוי בכמה גורמים, הוצאות הריבית לקורפ S בבעלותך וגם לעבוד לעלול להיות מסווג כאו עניין השקעה, אשר, בכפוף למגבלות מסוי...
Read more
August 12, 2017 15:27
יכול אתה טועניםרכב חכור על המסים שלך ?
למשלם המסים הטיפוסיים, מס ההכנסה אינה מאפשר ניכוי בגין תשלומי חכירה שאתה מבצע על רכב אישי.החריג היחיד לכלל זה הוא כאשר אתה משתמש במכונית למטרות עסקיות או עבודה.אם אתה זכאי על פי חריג זה, בטענה ניכוי החכירה שלך היא לא תמיד פשוטה, כי למס ההכנסה מחייבת אותך גם לחשב את החלק שמתייחס לשימוש האישי בל...
Read more
August 12, 2017 15:27
אתה יכול לקבלניכוילדסקיות חדשות גבוהה יעילות ?
שמירה על איכות הסביבה ולחסוך כסף על חשבונות שתי סיבות לרכישת מכשירי חשמל חסכונית באנרגיה.מכונת כביסה יעילות גבוהה היא מכשיר אחד שיכול להעפיל להחזרים וזיכויי מס.בהתאם למצב, מכונת כביסה יעילות גבוהה עשויה להעפיל שתי תוכניות פדרליות ואת המדינה. תוכניות הנחה הכוכבים אנרגיה Energy Star הוא...
Read more
August 12, 2017 15:27
כאשר האם 529 תרומות ינוכו ממסי מדינת פנסילבניה?
529 תכנית היא חיסכון מס נדחים חשבון מיועד להשכלה גבוהה.אתה יכול לפתוח תכנית כזו לילדים שלך או לטובת ילד של מישהו אחר.על פי החוק הפדרלי, כמו בשנת 2011, אתה יכול לתרום עד $ 65,000 לשנה לתכנית 529 ללא גביית קנס מס מתנה.פנסילבניה מאפשרת לך לנכות 13,000 $ בשנה בתרומות מהמסים למדינה שלך ולפתוח תכנית...
Read more
August 12, 2017 15:27
נתרם חופשה לצורכי מס ?
אנשי שלתרום חופשה לעובדי נזקקים לפעמים לחיות ניב כי "אין מעשה טוב שלא נענש," משום שהם עלולים לשלם בסופו מסים על תרומה שלא יקבלו ניכוי.לנכות חופשה תרמה, מעסיק חייב להקים חברה מיוחדת רק כדי לטפל בעסקות אלה.במקום נטל ניהולי זה, זה בדרך כלל יותר הגיוני להעביר את נטל המס לנמען. זיהוי ברוב ...
Read more
August 12, 2017 15:27
התאמות מס ההכנסה המותרתלהכנסה חייבת במס
מס ההכנסה מאפשרת משלמי מסים לטעון מספר הניכויים שמכנה "התאמות לרווח."התאמות אלה להפחית הכנסת ברוטו שלך, וסופו של דבר ההכנסה החייבת במס שלך, כדי להגיע לרווח מתואם ברוטו (AGI).עם זאת, כל ניכוי מכסה סוג מסוים של הוצאות ומטיל דרישות הזכאות נפרדות משלו.לכן, היכולת שלך טוענת התאמה אחד לא בהכרח להעפי...
Read more
August 12, 2017 15:27
מהו מספר המרבי של מיילס אתה יכול לכתוב את חזרותבמס ?
אם אתה משתמש ברכב בעסק או במעסיק שלך מחייב אותך לנהוג במכונית שלך כדי להשלים את המשימות הקשורות לעבודה, מס ההכנסה, מס ההכנסה או, יאפשר לך לתבוע ניכוי הוצאות הרכב שלך.למרות מחיקת מיילים אתה נוהג היא רק דרך אחת לחשב את הניכוי, אין הגבלה על מספר הקילומטרים שאתה יכול לנכות, בתנאי שאתה בעצם לנסוע ק...
Read more