חודש ההיסטוריה השחורה

August 12, 2017 15:55
פעילויות כנסיית ההיסטוריה שחורה חודש
חזון דיגיטלי. / תמונות החזון הדיגיטלי / Getty ההיסטוריה שחורה חודש מדגיש אפריקאי אמריקאי שתרמו תרומה חיובית לחברה.פעילויות הכנסייה יכולות מרכז סביב אותם הערכים שהם אנדמיים במשפחה האפריקאית האמריקנית, כגון תחושה חזקה של ערכי דת ומשפחה והיסטוריה ותרבות של אנשיה.תחושת הגאווה היא הזרז לרוח ...
Read more