רְפָאִים

August 12, 2017 15:10
איך לזהותGhost
Mesaj, רישיון Creative Commons Flickr.com אנשים רבים מוצאים את עצמם מתמודדים עם התרחשויות בלתי מוסברות, אשר עשוי או לא עשוי להיות מיוחסות לרוחות רפאים, רדיפות או פעילות על טבעית אחרת.אם אתה מוצא את עצמך מתמודד עם טיפות פתאומיות בטמפרטורה, קולות מוזרים או מחרוזת קבועה של פריטים לאיבוד וא...
Read more