קוֹנגרֶס

August 12, 2017 15:10
מה הן סמכויות משתמעת ?
Jupiterimages / Photos.com / Getty Images גלומה כוחות הם כוחות סמכותיים לא ברור או ברור שנכתבו בחוקה, אבל הם רמזו בתוך המסמך.משמעות הדבר היא כי הסמכויות מוצעות מבלי שנכתב במסמך עם מילות.קוראים הצביעו לעבר הכוחות הגלומות בשל העובדה כי הסמכויות נחוצות על מנת שהפקידים לכבד את החוקה ולבצע א...
Read more
August 12, 2017 15:10
חמש מעצמות גדולות של הקונגרס
אלכס וונג / גטי אימג'ס חדשות / גטים אימג'ס חוקת ארצות הברית במפורש סמכויות קונגרס על ידי הגדרת התפקידים ותחומי האחריות של נציגים בקונגרס.לא רק כוח בקונגרס נאמר, חוקים שנחקק בקונגרס להגביל את הכח כדי להגן על זכויות פרט.הבנת הכוחות הממוסדים של הקונגרס ובחינה מדוקדקת של זכויות האזרח מראה א...
Read more