אגדות אורבניות

August 12, 2017 15:32
מה היא נפוצה האמונה אודות שיהוקבמבוגרים ?
הסיפורים של נשות הישנה מצביעים על כך שהבהיל את ילד עם שיהוקים או לספר קצת אחד לעצור את נשימתו יהיה להיפטר השיהוק.עם זאת, יש אמונות טפלות אחרות הקשורות לשיהוק שמבוגרים לפעמים להירשם ל.בנוסף ללמידה על פולקלור מאחורי שיהוק, זה גם חשוב לדעת איך לרפא שיהוק בהקדם האפשרי.תלונות ואתר לא אוהב ...
Read more