על סנדקים

סנדקי

לשחק תפקיד אינטגרלי בהתפתחות הדתית של ילדים בתרבויות רבות ברחבי העולם.אמנם יש לי דתות שונות יש דרישות שונות להפיכת סנדקים ומשימות שונות שסנדקים אחראים ל, כל הדתות שמכירות סנדקים להכיר תפקידם החשוב בחיים הרוחניים של ת-סנדקותו.

ההיסטוריה

 • המוצא של סנדקים שתחילתה בראשיתה המוקדמת של הכנסייה הנוצרית.נותן חסות נדרשה עבור כל אדם המבקש לקבל את הסקרמנטים של טבילה, סעודת האדון קדושה ואישור.התפקיד של החסות היה להעיד על אופיו של האדם ולסייע להם כפי שהם מוכנים לקחת את הסקרמנטים.
  בסביבות 800 לספירת טבילה של תינוקות הפכה דבר שבשגרה ונותני החסות שלהם כונו "patrinus" בלטינית, המתרגם ל" סנדק ".
  לאחר הרפורמציה התפקיד של סנדקים בדתות שונות התפתח במידה מה מהתפקיד הקתולי ההיסטורי של סנדקים, אבל המטרה הכללית שלהם נשארה דומה.שיקולי

 • בכמה סנדקי דתות נוצריים לשחק תפקיד במידה רבה בלתי פורמלי שניתן הודה רק על ידי משפחתו של הילד הוטבל.בדתות אחרות, כלומר דתות האנגליקנית וקתוליות, הכללים להפיכת סנדקים והציפיות של סנדקים הם די מוגדרים היטב ומוסדרים על ידי גופי מנהלים של בהתאמה אמונה.סוגי

 • בדתות נוצריות ללא הנחיות הנוגעות לסט סנדקים, הוא לעתים קרובות עזבו עד הורים לבחור כמה סנדקים הם מייעדים לילד שלהם ומה תפקיד שהם רוצים סנדקים לשחק בחייו של שילד.הורים האנגליקנית
  לבחור באופן מסורתי שלושה סנדקים לילד שלהם: שניים שהם אותו המין כתינוק ואחד שהוא המין השני.הורי
  קתולים בדרך כלל לייעד שני סנדקים לילד שלהם, הסנדקית וסנדק.סנדקים אלה חייבים להיות תרגול קתולים, אך במקרים מסוימים עד נוצרי של אמונה נוצרית אחרת מותר, אם כי אדם זה לא יהיה מסוגל למלא את כל המשימות של סנדק קתולי מסורתי.

תכונות

 • באופן כללי, סנדקים צריכים להיות חברים פעילים בכל מה שאמונת ת-סנדקותו שלהם הוא להיות הוטבל ל.זה חשוב כי החובה העיקרית של סנדקים היא לפעול לחיקוי דתי טוב לת-סנדקותו ולהבטיח שת-סנדקותו יובא כהלכה על פי ההנחיות של אמונתם.סנדקים צפויים גם להתפלל באופן קבוע לת-סנדקותו ולהיות נגישים בקלות בכל פעם שיש ת-סנדקותו שאלות הנוגעות לאמונתו או זקוק לתמיכה רוחנית.
  סנדקים בדרך כלל חייבים להיות נוכחים בטבילה או טבילה של בת הסנדקות שלהם.הם משחקים תפקיד חשוב בטכס, ולעתים קרובות להחזיק ת-סנדקותו כפי שהוא מבורך והתקבל לאמונה המקבילה.במהלך סנדקי הטבילה גם נשבע למלא את כל הדרישות שנקבעו על ידי האמונה שלהם לגבי תפקידם כסנדקים.סנדקי
  רוב הם או קרובי משפחה של בת הסנדקות או החברים קרובים של הוריו של ילדם.בעוד היסטורי סנדקים נקראו לעתים קרובות כשומרים לת-סנדקותו צריכים הוריו למות, בעידן מודרני בפועל זה כבר לא נפוץ.היום סנדקים נתפסים כמבוגרים עם עניין מיוחד ברווחתם של ת-סנדקותו וחינוכו הדתי. מסגרת סנדקי

זמן

נקראים בדרך כלל על ידי הוריו של תינוק מייד לאחר לידה, אבל לפני הטבילה, או בכל נקודה לפני הטבילה בדתות שאינם מתרגלת טבילת תינוק.סנדקים אלו צפויים לשחק תפקיד בחייו של בן הסנדקאות שלהם, לפחות דרך חברים מלאים הופכים של הכנסיות שלהם כבני נוער או מבוגרים צעירים.לעתים קרובות סנדקים ימשיכו להיות בקשר עם ולתמוך הסנדקאות אפילו כהסנדקאות שלהם להיכנס לבגרות.

משאבי

 • התפקיד של הסנדקים (הקתולי)
 • מה הם סנדקים?