מה זהחיישן קרבה או החלף ?

חיישני

סמיכות או מתגים משמשים בדרך כלל בייצור.מכשירים הקטנים אלה משמשים בדרך כלל במקומות רטובים או מלוכלכים היו מנגנון מיתוג רגיל לא ניתן להשתמש.חיישני קרבה מסוימים נמצאים ברכב.חיישני קרבת רכב משמשים כמכשיר אזהרה לזהות אובייקטים או אנשים בנקודה העיוורת של הנהג בעת גיבוי הרכב.חיישן קרבת משמעות

  • בדרך כלל יפעל בכל פעם שהוא מגיע בטווח קרוב של חפץ מתכתי.חפץ מתכתי זה יכול להיות חלק מיוצר או מנוף מתכת קטן שמעד או עבר במהלך פעולה מסוימת.כאשר מתג קרבת חושים המתכת זה יהפוך את עצמו או לבטל, או לשנות את מצבו, כמו מתג אור הבית משותף. פונקצית

  • חיישן הקרבה הוא מתג אלקטרוני עצמאי.זה בדרך כלל מורכב משלושה חוטים.חוט אחד הוא מתח הזנה נמוך של 36 וולט או פחות, חוט משותף או ניטראלי וחוט המתג.החיישן חייב להיות צורה כלשהי של הכח שבו פועלים המעגלים הפנימיים של המתג.גם חוט קרקע משותף יש להשתמש כדי להשלים את הנתיב החשמלי של המעגל.חוט המתג מקיים כוח ממעגל כוח ההאכלה חזרה למעגל בקרה.חוט בורר זה בדרך כלל מפעיל ממסר מרוחק אשר בתורו יכול כוח מכשיר אחר.סוגי

  • החיישן הוא בדרך כלל עגול וגלילי בעיצוב.זה יכול לנוע בגוד

    ל עיפרון קוטר קטן לגודל של צינור גדול של אטימה.מתג הקרבה יכול להיות גם בצורה של צורת תיבה מרובעת או מלבנית.ללא קשר לגודל וצורת חיישנים אלה יפעילו לאו "על" או "את" מיתוג מדינה.

תכונות

  • ישנם שני סוגים של מדינות לחיישן הקרבה.סגור בדרך כלל או תמיד "על" והמדינה פתוחה בדרך כלל או תמיד "כבויה".חיישן בדרך כלל סגור אולי משמש כביטחון שיפתח את המעגל כאשר מופעלים.במהלך המצב הפתוח, המתג יכבה כל מעגל חשמלי שעובר את מנגנון המיתוג הפנימי חיישנים.חיישן בדרך כלל פתוח ייסגר או להפעיל מעגל בכל פעם שהוא חש בחפץ המתכתי של מנוף.סוג זה של מתג יכול לשמש לאוטומציה כפי שהוא יכול לשלוט במכשירים אחרים על הפעלה.

הטבות

  • חיישן גדול יותר ומתוחכם יותר משמש כיום על כלי רכב.סוג זה של חיישן מקפץ אות פנימית משל אובייקטים, ולאחר מכן יכול לקרוא את המשך זמן שלוקח לשלוח אות שלקבלה אותו בחזרה.הקצר יותר את משך הזמן בשליחה לקבלת אות ש, קרוב מטרה היא הפנים החיישן.חיישני קרבה אלה משמשים לזיהוי אובייקטים או אנשים שאולי קרובים מדי לאזור העיוור האחורי של מכונית או משאית נעה.