רשימת תנאי ביקורת של בנק

תמונת בנק על ידי Pefkos מ & lt;ב- http "= href: // www.Fotolia.com '& gt;Fotolia.com & lt; / a & gt;

רשימת ביקורת בנק ביקורת היא כלי בדיקה והערכה חשוב המסייע ביקורת מבקר בכיר תהליכים פנימיים תאגידי והנחיות.רשימת תיוג זו גם מאפשרת המבקר על מנת להבטיח עמידה U. S. לניירות ערך (SEC) חוקים ותקנות, כמו גם תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS).

מחקר בקרת הסביבה

  • אודיטור לומד על בנק & amp; # 039;סביבת הבקרה של להתוודע גורמים המשפיעים פעילויות ועסקות ארגוניות.גורמים חיצוניים ופנימיים עשויים להשפיע על תאגיד בנקאי & amp; # 039;פעילויות ים.למשל, בנק השקעות מבוסס ס ע צריך לציית לחוקים ה- Internal Revenue Service או רשות רגולטורית התעשייה הפיננסית להתקין על בסיס קבוע.גורמים פנימיים עשויים להתייחס ניהול & amp העליונים; # 039;הנהגת בסגנון וערכים אתיים, מדיניות משאבי אנוש של החברה, הצוות & amp; # 039;מיומנות של להגדיר והחברה & amp; # 039;זה וחוסן פיננסי.בנק & amp; # 039;ים מעמדה תחרותית גם עשויה להשפיע סביבת הבקרה שלו.

מבחן הבקרה הפנימית

  • אודיטור בדיקות בנק & amp; # 039;זה בקרות פני

    מיות בנקודת זמן נתונה או על בסיס אקראי.פקד הוא קבוצה של הנחיות כי בנק & amp; # 039;ההנהלה העליונה קובעת כדי למנוע הונאות, שגיאה או תקלת טכנולוגית לפעילות שוטפת.בדיקת בקרות פנימיות מספקת למבקר "עניין ראייתי" ומידע רלוונטי בתהליכי דירוג סיכון."עניין ראייתי" היא פיסת מידע שעליו מבקר פנימי מבסס את דעתו.אודיטור גם מבטיח כי הבקרה הפנימית היא נאותה ופונקציונלי.פקד תפקודי מספק פתרונות הולמים קלקולים פנימיים.

דרגה בקרות סיכוני

  • אודיטור ביקורות בנק & amp; # 039;סביבת מבחני שליטה של ​​בקרות ארגוניות להתוודע בקרות אלו.הוא מדרג בקרות פנימיות כמו "גבוה", "בינוני" ו "נמוך", בהתאם הפסדים צפויים.מבקר פנימי חל קבל לתקני ביקורת בדרך כלל, או GaAs, ואת כללי חשבונאות מקובלים, או GAAP, כאשר דירוג סיכונים ובקרות.הוא גם סוקר בנק & amp; # 039;s "ובקרת הסיכונים הערכה עצמית," או RCSA.במאמר RCSA, בנק & amp; # 039;s בכיר ומנהל סיכונים מספק נתונים על בקרות וסיכונים ארגוניים וכן דירוגי סיכון.היא מדורגת סיכונים כמו "נדבך 1", "נדבך 2" ו- "3 tier," מבוסס על אפשרות הפסד.

גיליון הדוח הסופי

  • מבקר פנימי דן סיכונים "גבוהים" או "בינוניים" עם בנק & amp; # 039;זה הנהגה בכירה לפני הנפקת דו"ח סופי.הוא מבטיח כי מנהלים לספק אמצעי מתקנים עבור סיכונים כאלה."גבוה" וסיכונים "בינוניים" עלולים לגרום לבנק הפסדים משמעותיים.הבנק & amp; # 039;גם הסעיף בדוחות כספיים עשויים להיות לא מדויקים, לא שלמים ולא תואמים עם GaAs, GAAP, לכללי IFRS SEC.דוחות כספיים כוללים שלמים מאזן (או בדוח על מצב כספי), לדווח רווח והפסד, דוח על תזרים מזומנים ודוח עודפים (הידוע גם בשם הצהרה מהון עצמי).

שמקדמת Zergnet