Latest

יכולניקל מוברש מקלחת הווילון רוד Rust ?

ניקל

מוברש הפך סיום אהוב על הכל מכיור מטבח ידיות דלת לאבזרי אמבטיה.ניקל מוברש הוא עמיד בפני חלודה וצורות אחרות של קורוזיה, אבל בנסיבות רגילות זה סופו של דבר יהיה חלודה.

מוברש ניקל ציפוי

  • ניקל, ניקל מוברש, ברונזה, עתיקים וגימורים אחרים מוחלים על מתכות, לעתים קרובות נירוסטה, דרךאחד משני תהליכים.בתהליך אחד, זרם חשמלי מופעל באמצעות הבור המכיל ציפוי והמתכת להיות מצופים.בשנייה, המתכת טבלה באמבט כימי שחל הציפוי למתכת.הציפוי לא יחליד, אך המתכת מתחתיו יהיה.כל שריטה בציפוי מספקת הזדמנות למים להגיע למתכת ולתהליך החמצון שגורם חלודה להתחיל.

הסרת החלודה

  • יש לך דרכים רבות כדי להסיר חלודה, מתחיל בתערובת של חומץ ומים להחיל את האזור החלוד, אפשרה לשבת לכמה דקות ולשטוף משם.אסטרטגיות אחרות כוללות שימוש בצמר פלדה או נייר זכוכית כדי להסיר את החלודה, או במקרים בהם החלודה היא עמוקה, ההגשה משם.בכל אחת מהשיטות הללו, אתה חייב לקחת את המקום החלוד עד חשוף מתכת או שזה פשוט יתחיל שוב, וכאן טמון הבעיה.ברגע שאתה מקבל את למתכת חשופה, שהרסת את ציפוי ניקל מוברש, שהוא מה ששילמת פרמיה במקום הראשון.אסט

    רטגיה הרבה יותר טובה היא לנסות למנוע חלודה מהיוצרים במקום הראשון.

מניעת החלודה

  • כמה אסטרטגיות יכולות לשמור מוט הווילון שלך מוברש מקלחת ניקל מחלוד.אתה צריך למנוע גירוד.דרך אחת לעשות זאת היא להשתמש בפלסטיק, ולא מתכת, ווי וילון מקלחת.השני הוא לנגב את מוט המקלחת אחרי כל מקלחת בזמן שבו בזמן שפינה את החדר של לחות ברגע אפשרית.החלודה לא יוצרת בו הלחות היא לא נוכחת.השלישי הוא להגן על הסיום עם מעיל כבד של שעווה להדביק מיושם בהתאם להוראות היצרן.השעווה תעזור לשמור על מים מהסיום ותעזור להגן על סיום ניקל מוברש משריטות.ערבויות

    • של

    יצרן יצרן לפחות אחד ממוטות וילון מקלחת יבטיח את המוטות נגד חלודה מה הגימור.מוטות אלה הן יקרות בהשוואה לאלו זמינים מיצרנים אחרים, אבל אם אתה לא צריך לשלם עבור מוט מקלחת אחר, יקר יותר יכול להיות שווה את זה.