Latest

שרותים של הבית הנייד שלי & אמבטיה לא תהיה לנקז

תמונות
שיטת התיקון חלה על קרווניםובתים ממוסגרים . Jupiterimages / Photos.com / Getty בתי

נייד וקרוונים להשתמש צנרת PVC בסיסית לניקוז המקלחת ושירותים.ניקוז המקלחת בדרך כלל מתחבר ישירות לניקוז האסלה, המזין לתוך הניקוז הראשי.כפכף או נזק לצינור הניקוז לאחר חיבור האסלה ישפיע הן המקלחת ושירותים.תיקון הבעיה הוא תהליך רב-שלבים מתחיל עם הצולל בסיסי שהוביל למתפתל הניקוז הראשי.התהליך דורש שימוש בכימיקלים שנרכשו וכמה כלים בסיסיים.

דברים

שאתה צריך פקק

  1. מלאו כיור בקצה השני של הבית מהאסלה המחובר.לאפשר ניקוז המים מכיור שכדי לקבוע אם החסימה היא בניקוז הראשי או בניקוז המשני המוביל לחדר האמבטיה.צור שרברב שיש לטמיון העיקרי התפתל אם ניקוז הכיור איטי או בכלל לא.

  2. סגור את הניקוז באמבטיה עם פקק אמבטיה ולצלול לאסלה.סותמים רק עבר הצוואר של השירותים יאלצו האמבטיה לגבות.צולל עם ניקוז האמבטיה פתוח רק יאלץ את האוויר מהצינור ושלא לנקות את כפכף.צולל מושך לסתום לאסלה בניגוד למכריח אותו לטמיון.בדוק את מתנקז החוצה לאחר שהפיל כל קבקבים בחזרה לתוך האס

    לה.

  3. יוצקים נקי ניקוז כימי לתוך האסלה ולאפשר הכימיים לעבודה בהתאם להוראות על הבקבוק.המנקה לא לנקות צינור חסום באופן מלא אבל יהיה לנקות את הניקוז איטי.

  4. החלק הנחש של שרברב לקו.נחש 12-רגל, שהוא קו ארוך, קלוע מתכת עם עקיצה על הסוף, יגיע לטמיון העיקרי ברוב הבתים הניידים.הנחש יאכיל לאורך הצינור עד שהוא מגיע למחסום.ספינינג הנחש סביב בצינור, אשר בדרך כלל מתבצע על ידי סיבוב הידית, ישבור את כפכף ולאפשר ניקוז המים.בצע את ההוראות בנחש הספציפי שאתה רוכש.

    טיפים

& amp;אזהרות
  • רוב סתומות שירותים בבתים ניידים תשפיע המקלחת הקרובה ולשקוע ניקוז.ודא שכל ניקוז חסום עם פקק אמבטיה של צורה כלשהי לפני שצוללי האסלה.באמצעות בוכנת כוח יכול לגרום נזק לצנרת.בוכנת גומי פשוטה היא הכלי היעיל ביותר לשירותים בית ניידים.