Företag

August 12, 2017 17:18
Executive rekrytera avgift avtal
vit man och kvinna - affärs handskakning bild av Endostock från Fotolia.com En verkställande rekryterare ger en unik service till arbetsgivare.De hjälper ta bort gissningsleken och ansträngning från rekrytering och urvalsprocessen genom att köpa och intervjua kandidater för svåra att fylla...
Read more
August 12, 2017 17:18
Modeller av bolagsstyrning
affärsman bild av Christopher Hall från & lt;a href = "http: // www.fotolia.com "& gt;Fotolia.com & lt; / a & gt; Bolagsstyrning är den process genom vilken stora företag drivs.Det finns flera olika modeller som tillämpas över hela världen.Det finns oenighet vilket är det bä...
Read more
August 12, 2017 17:18
Checklista för en Bank Audit
bank bild av Pefkos från & lt;a href = "http: // www.fotolia.com "& gt;Fotolia.com & lt; / a & gt; En bank revision checklista är ett viktigt verktyg testning och utvärdering som hjälper en äldre revisorsgranskning företags interna processer och riktlinjer.Denna checklista k...
Read more
August 12, 2017 17:18
Ineffektiva organisation Indikationer
processflödesbild av Christopher Hall från Fotolia.com Organisationsstruktur definieras av Lamar University som "det formella systemet för uppgiften och rapporteringsförhållanden som styr, samordnar och motiverar medarbetare så att de samarbetar för att uppnå en organisations mål." Syftet ...
Read more
August 12, 2017 17:18
Hur man betala statlig skatt Om egenföretagare
skatt tid bild av Tom Oliveira från Fotolia.com Egenföretagare företagare måste betala både federala och statliga skatter på inkomster från sina verksamheter.Den specifika typ av företagsskatter som krävs kan variera stat efter stat beroende på vilken typ av verksamhet.Många egenföretagare...
Read more
August 12, 2017 17:18
Ekonomiska verktyg för att göra strategiska affärsbeslut
Ekonomisk kris bild av Denis Ivatin från Fotolia.com Regeringen och Federal Reserve använder ofta ekonomiska verktyg för att fatta beslut.En primär verktyg Fed använder är räntor, som används för att bekämpa inflationen och hålla ekonomin stabil.Däremot kan företag av alla storlekar använd...
Read more
August 12, 2017 17:18
Redovisning för lagerförlust
Image Source / Digital Vision / Getty Images företag som har lager på sidan måste ta hänsyn till lagerförluster vid slutet av en redovisningsperiod.Lagerförluster beror på sådana saker som stöld, föråldrad varor och brutet eller skadat gods.Företagen är skyldiga att ta en till hands fysisk...
Read more
August 12, 2017 17:18
Stilar att hantera strategiska förändringar
butterfly bild genom pearlguy från Fotolia.com organisationer är i grunden om människor.Strategisk förändring kan härröra både inifrån institutionen, liksom från den yttre miljön där det är verksamt.Stilen eller metod som valts av organisationen för att hantera central förändring spelar en...
Read more
August 12, 2017 17:18
Låga hyror regler
dockning Housing bild av Peter Jarvis från Fotolia.com länbefogenheter bostäder och den federala regeringen, genom USA bostäder och stadsutveckling (HUD) byrå reglerar bostäder med låga hyror.Stöd ges genom offentlig bostads stödprogram.Huset kan vara i form av en lägenhet, enkel- eller fl...
Read more
August 12, 2017 17:18
De viktigaste verksamhet Ekonomistyrning
kontorschef bild av Mat Hayward från Fotolia.com Ekonomistyrning metoder hjälper högsta ledning mäta ett företags vinstpotential, driftsresultat och konkurrens stående.Till skillnad från redovisning, fokuserar främst på kostnadsvariansanalys och interna beslutsprocesser.Nyckel verksamhet i...
Read more